Creació de la marca i producte MemoryBook

MemoryBook consisteix en una biografia per encàrrec, que inclou la redacció d’aquesta, el disseny, la maquetació i la producció de les còpies demanades.

Més informació: www.memorybook.es