Imatge corporativa del CCAAC

Creació de tota la imatge corporativa del CCAAC (Centre Comarcal d’Atenció als Animals de Companyia), des del logotip fins a la papereria i la retolació de vehicles.